خط مشی

ایجاد مجموعه ای یکپارچه جهت ارایه محصولات و خدماتی مناسب با کیفیت برتر  و حضور مستمر در بازار رقابتی شالوده حرکتهای سازمان را تشکیل میدهد.

چهارچوب های ارزشی گروه :

  • مشتری مداری
  • صداقت و درستی
  • عرضه محصول و خدمات با کیفیت مرغوب
  • انعطاف پذیری سریع و متناسب با نیاز و امکانات جامعه, مشتری و سازمان
  • نظم و انضباط سیستمی و قانون مداری
  • توجه به سودآوری در جهت حفظ و رشد سازمان با حفظ سایر ارزشهای سازمان
  • پذیرش نیروی انسانی بعنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان
  • شایسته سالاری در نیروی انسانی
  • بهینه سازی بهره وری