خراسان رضوي

 خراسان رضوي
مناطق تحت پوشش : خراسان شمالی, رضوی و جنوبی  
نام شرکت نمایندگی : مرکز خدماتی پارس

نام صاحب نمایشگاه : جناب آقای حسن نوعی

سال تاسیس : 1367

مساحت نمایشگاه : 200 مترمربع

مکان ارائه خدمات پس از فروش : دارد  

تعداد پرسنل : 35 نفر

توضیحات :

آدرس : بلوار خیام- نبش خیام شمالی 32  


تلفن : 05137681900
تلفن همراه :
فکس : 05137642837