خوزستان

 خوزستان
مناطق تحت پوشش : خوزستان  
نام شرکت نمایندگی : پارسی صنعت

نام صاحب نمایشگاه :

سال تاسیس : 1390

مساحت نمایشگاه : 40 مترمربع

مکان ارائه خدمات پس از فروش :   

تعداد پرسنل : 5 نفر

توضیحات :

آدرس : خ شهید رضایی،مابین خ سی متری و خ خاقانی،پلاک 82  


تلفن : 06132217302
تلفن همراه : 09162828172, 09130006317
فکس : 06132217302