حضور شرکت جنرال تولز در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مهرماه 96

شرکت جنرال تولز شما را به بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی  تهران دعوت مینماید.

فضای آزاد، ضلع غربی سالن شماره 31 (میلاد)، غرفه شماره 1058، زمان بازدید:14 لغایت 17 مهرماه 1396