حضور شرکت ماشین آلات نظافت صنعتی پارس در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد مرداد ماه 97

شرکت ماشین آلات نظافت صنعتی پارس بعنوان نماینده شرکت جنرال تولز در استان خراسان، شما را به بازدید از غرفه این شرکت در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت و سیزدهمین نمایشگاه اتوماسیون صنعتی مشهد دعوت می نماید.

سالن مولوی غرفه 28 زمان: 25 لغایت 28 مردادماه 1397 ساعت 16:00 الی 21:00 مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی مشهد به آدرس: مشهد، انتهای بلوار وکیل آباد