دروازه ای Easy wash

 • قابلیت کارواش اتوماتیک برای شستشوی 12 خودرو در هر ساعت با کیفیت شستشوی بسیار عالی از دسته کارواش اتوماتیک که کاملا اقتصادی می باشد.
 • نیاز به سرمایه گذاری اولیه برای احداث این مدل کارواش محدود و هزینه های عملیاتی پایینتر از سایر مدلها خواهد بود.
 • استهلاک پایین و نیاز کم به تعمیر و نگهداری در این دستگاه کارواش دروازه ای wash tec محسوس است.
 • قابلیت نصب برس های کارواش اتوماتیک از جنس Softec و با دوام و با ظرفیت شستشوی 200.000 خودرو می باشد.
 • حداقل فضای مورد نیاز برای نصب کارواش مکانیزه: عرض 4.5 متر، طول 9 متر، ارتفاع 4.5 متر

امکاناتی که کارواش اتوماتیک Easy wash  به شما می دهد:

 • شستشوی اولیه با فوم: موجب سست شدن ذرات آلودگی بر روی خودرو و نتایج شست وشوی عالی می شود .
 • شستشوی اولیه با پاشش آب: رفع آلودگی های سست شده بر روی خودرو و کمک به شستشوی بهتر .
 • شستشوی چرخ: دارای طراحی خاص برای تمیز کردن رینگ و چرخ .
 • برس ها ی شستشوگر: قابلیت شکل پذیری با هر نوع خودرویی و تضمین شستشوی تمیز و کامل در سرتاسر خودرو.
 • سیستم خشک کن دمنده: کنترل دقیق شناخت ابعاد خودرو به گونه ای که به طور موثر قطره های آب بر روی سقف و اطراف را به سمت پایین هدایت می کند .
 • دارای تجهیزات الکترونیکی به روز دنیا:دارای برنامه های شستشوی متفاوت و پیشرفته ترین سیستم هوشمند و سیستم خود کنترلی
 • شست و شوی زیرین خودرو: یکی از مزیت های این سیستم سودآوری می باشد .
 • برنامه های واکس: پیشنهادی جذاب برای مشتریان و موجب افزایش سودآوری می باشد .
 • دارای طراحی متنوع: Basic ،plus ،Uk ،Premiere
 • قیمت واحد: ۰ ریال • قابلیت شستشوی  12خودرو در هر ساعت با کیفیت شستشوی بسیار عالی  ( مدلی با قیمتی اقتصادی)
 • نیاز به سرمایه گذاری اولیه محدود و هزینه های عملیاتی پایین
 • دارای استهلاک پایین و نیاز کم به تعمیر و نگهداری
 • قابلیت نصب برس های Softec و بادوام و با ظرفیت شستشوی 200000 خودرو
 • حداقل فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه  : عرض 4.5 متر, طول 9 متر , ارتفاع 4.5 متر

  امکاناتی که کارواش های Easy wash  به شما می دهد :

 • شستشوی اولیه با فوم : موجب سست شدن ذرات آلودگی بروی خودرو و نتایج شستشوی عالی می شود .
 • شستشوی اولیه با پاشش آب: رفع آلودگی های سست شده بروی خودرو و کمک به شستشوی بهتر .
 • شستشوی چرخ : دارای طراحی خاص برای تمیز کردن رینگ و چرخ .
 • برس ها ی شستشوگر : قابلیت شکل پذیری با هر نوع خودرویی و تضمین شستشوی تمیز و کامل در سرتاسر خودرو.
 • سیستم خشک کن دمنده : کنترل دقیق شناخت ابعاد خودرو به گونه ای که به طور موثر قطره های آب بروی سقف و اطراف را به سمت پایین هدایت می کند .
 • دارای تجهیزات الکترونیکیبروز دنیا :دارای برنامه های شستشوی متفاوت و پیشرفته ترین سیستم هوشمند و سیستم خود کنترلی
 • شستشوی زیرین خودرو : یکی از مزیت های این سیستم سودآوری می باشد .
 • برنامه های واکس : پیشنهادی جذاب برای مشتریان و موجب افزایش سودآوری می باشد .
 • دارای طراحی متنوع : Basic , plus , Uk , Premiere
 • قابلیت شستشوی  12خودرو در هر ساعت با کیفیت شستشوی بسیار عالی  ( مدلی با قیمتی اقتصادی)
 • نیاز به سرمایه گذاری اولیه محدود و هزینه های عملیاتی پایین
 • دارای استهلاک پایین و نیاز کم به تعمیر و نگهداری
 • قابلیت نصب برس های Softec و بادوام و با ظرفیت شستشوی 200000 خودرو
 • حداقل فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه  : عرض 4.5 متر, طول 9 متر , ارتفاع 4.5 متر

  امکاناتی که کارواش های Easy wash  به شما می دهد :

 • شستشوی اولیه با فوم : موجب سست شدن ذرات آلودگی بروی خودرو و نتایج شستشوی عالی می شود .
 • شستشوی اولیه با پاشش آب: رفع آلودگی های سست شده بروی خودرو و کمک به شستشوی بهتر .
 • شستشوی چرخ : دارای طراحی خاص برای تمیز کردن رینگ و چرخ .
 • برس ها ی شستشوگر : قابلیت شکل پذیری با هر نوع خودرویی و تضمین شستشوی تمیز و کامل در سرتاسر خودرو.
 • سیستم خشک کن دمنده : کنترل دقیق شناخت ابعاد خودرو به گونه ای که به طور موثر قطره های آب بروی سقف و اطراف را به سمت پایین هدایت می کند .
 • دارای تجهیزات الکترونیکیبروز دنیا :دارای برنامه های شستشوی متفاوت و پیشرفته ترین سیستم هوشمند و سیستم خود کنترلی
 • شستشوی زیرین خودرو : یکی از مزیت های این سیستم سودآوری می باشد .
 • برنامه های واکس : پیشنهادی جذاب برای مشتریان و موجب افزایش سودآوری می باشد .
 • دارای طراحی متنوع : Basic , plus , Uk , Premiere