دروازه ای دوبل Maxi Wash Express

کارواش (باس واش) اتوکاتیک دروازه ای دوبل

شستشو در کمتر از 2  دقیقه
  • دارای سیستم ایستگاهی برای شستشوی سریع
  • طراحی مناسب در حداقل فضای مورد نیاز
  • حفظ زمان: هدایت وسیله نقلیه در مسیر کارواش توسط رانندگان
  • فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه  : طول 20 متر در عرض 7 متر

قابلیت شرایط انعطاف پذیری برس ها برای کاهش واقعی زمان

شستشو با ایستگاه 4برس: به محض ورود وسیله نقلیه اولین برس گردان بزرگ جانبی جلوی وسیله نقلیه را شستشو می دهد و در جای اول خود متوقف شده و سپس سمت راست وسیله ی نقلیه را میشوید (در حالیکه وسیله نقلیه در حال حرکت است)

 وقتی عقب کامیون به دومین برس گردان بزرگ جانبی میرسد برس وسیله نقلیه را دنبال میکند و عقب آن را شستشو میدهد و برس های کوچک در دو طرف موجب شستشوی مضاعف و تمیزی بیشتر خواهند شد.