اسپری صمغ پاکن

Resin Off

اسپری صمغ پاکن مفرا پاک کننده رزین و صمغ درختان می باشد. این اسپری صمغ پاکن، پاک کننده عمیق رزین و صمغ درختان و حشرات از روی بدنه بدون آسیب رسانی به قسمت های مختلف بدنه می باشد این اسپری پاک کننده رزین مناسب جهت از بین بردن اثرات نمک و گچ آب از بدنه و شیشه خودرو می باشد.

 

 

خرید آنلاین از دیجی کالا