اسپری ضدیخ شیشه

Not Ice

اسپری ضد یخ شیشه مفرا از بین برنده یخ از روی شیشه جلوگیری از یخ زدگی شیشه با رایحه خوب، مرطوب کننده یخ از روی شیشه و قفل درب
جلوگیری از ترکیدن شیشه و قسمتهای پلاستیکی در برابر سرما می باشد.

 

 

خرید آنلاین از دیجی کالا

: اسپری -  ضدیخ -  ضد یخ -  شیشه -  مفرا -