شوینده اثر بزاق دهان

Drool Remover

مواد شوینده آب دهان از روی شیشه و سطوح فلزی
عاری از ترکیبات آمونیاکی و مضر برای حیوانات

 

 

 خرید آنلاین از دیجی کالا

: