شوینده مبل و موکت

  Sofa & Carpet Cleaner

مواد شوینده موکت، فرش ، مبل و تخت
با قدرت فعال نمودن بالای آلودگی قدیمی
عاری از ترکیبات آمونیاکی و مضر برای حیوانات

 

 

 خرید آنلاین از دیجی کالا

: