شامپو بدنه کارواش اتوماتیک

Neutrix

شامپو بدنه بدون لکه و سفیدک و تسریع در خشک شدن بدنه خودرو می باشد. این محصول شستشوی آسان با آب، قابلیت نرم و تمیز کنندگی برسها را بر عهده دارد. همچنین این شامپو بدون رسوب جهت جلوگیری از انسداد در پمپ و لوله های پاشش می باشد.