فوم بدنه کارواش اتوماتیک

White Schuma

ایجاد کف جهت پوشش کامل بدنه و کاهش اصطکاک برس و بدنه را انجام می دهد. این محصول پاک کننده قوی آلاینده از روی سطوح فلزی می باشد. جلوگیری کننده از ایجاد خراش بر روی بدنه فاقد ترکیبات فسفات و نیترات نیز می باشد.