کمک خشکن کارواش اتوماتیک

Silver Wax

جهت جلا دادن به بدنه خودرو از این محصول استفاده می شود. تسریع در خشک کردن بدنه خودرو بوده و بدون لکه, سفیدک و کف بر روی بدنه و شیشه خودرو به کار برده می شود. این محصول بدون ترکیبات روغنی و معدنی می باشد. همچنین بدون نیاز به خشک کردن به صورت دستی می باشد.