فوم کارواش اتوماتیک

JEDDY 2.0

فوم قوی مخصوص کارواش اتوماتیک با برس و بدون برس ایجادکف سنگین جهت پوشاندن تمام سطوح و کاهش اصطکاک بدنه و عدم ایجاد خراش بروی بدنه می باشد. این محصول قابل استفاده توسط پمپ های پاشش بوده و بدون آسیب رساندن به پوست و سطوح و فاقدفسفات نیز می باشد. با توجه به قدرت بالای پاک کنندگی مناسب برای فصول بارانی بوده است.