فوم رنگی کارواش اتوماتیک

Color Foaming Blu. Red. Green. Yellow

ایجاد کف رنگی جهت پوشش کامل بدنه و کاهش اصطکاک برس و بدنه خودرو می باشد. این محصول پاک کننده قوی آلاینده از روی سطوح فلزی و همچنین جلوگیری کننده از ایجادخراش بر روی بدنه خودرو نیز هست. فاقد ترکیبات فسفات و نیترات دار می باشد. در رنگهای آبی، قرمز، سبز، زرد موجود می باشد.