واکس بدنه کارواش اتوماتیک

Drop Clean

جهت محافظت و جلا دادن بدنه مورد استفاده می باشد. تسریع در خشک کردن بدنه بدون لکه, سفیدک و کف بر روی بدنه و شیشه خودرو بوده. این محصول بدون ترکیبات روغنی و معدنی و همچنین بدون نیاز به خشک کردن به صورت دستی می باشد.