جرم گیر سقف و صندلی

Pulimoquettes

با قدرت تمیز کنندگی بالا قابل استفاده در دستگاههای صندلی شوی وشستشوی دستی می باشد. این محصول شستشوی عمیق داخل اتومبیل مخصوص روکشهای مخملی و کتانی را نیز انجام میدهد و همچنین با غلظت بالا و قابلیت ترکیب با آب مورد استفاده قرار میگیرد.