اسپری قیر پاکن

اسپری قیر پاکن Quick clean

اسپری قیر پاکن با کیفیت فوق العاده  و فرمولاسیون موثر مناسب برای از بین بردن آثار قیر، آسفالت، چسب و گریس بر جای مانده روی بدنه، بدون آسیب رساندن به رنگ بدنه و قسمت های پلاستیکی خودرو می باشد.

استفاده از این محصول هیچ اثر سویی بر رنگ فابریک (کارخانه ای) بدنه یا رنگهای مرغوب غیر کارخانه ای ندارد.

در صورت عدم اطمینان از کیفیت رنگ بدنه خودرو قبل از استفاده محلول را بر روی قسمت کوچکی از سطح تست کنید و پس از اطمینان نسبت به اسپری کردن و رفع لکه اقدام نمایید.