36101383 - 026

تماس با ما

اطلاعات تمــاس

آدرس :

کیلومتر 25 جاده مخصوص تهران- کرج، گرمدره، مجموعه تجاری خدماتی پاریزان صنعت، شرکت جنرال تولز

شناسه ملی: 10100440977

تلفن :

026-36101383

فکس :

026-36101393

ایمیل :

info@generaltools-co.com

دفتر آمریکای شمالی:

5700، خیابان یانگ، واحد 200، تورنتو، کانادا

شناسه ملی: 1000446652

تلفن :

7771424 (647) 1+

ایمیل :

generaltoolscompany@gmail.com

جنـــرال تولـــز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید