36101383 - 026

آچار فرانسه سایز 25 میلیمتر

آچار فرانسه سایز 25 میلیمتر

آچار فرانسه سایز 25 میلیمتر

آچار فرانسه سایز 25 میلیمتر یا 10 اینچ، ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. وزن این آچار فرانسه 505 گرم بوده و با توجه به عكس دوم اطلاعات ابعادی این آچار فرانسه Beta ایتالیا به شرح ذیل می باشد. A max=34 mm ، A1=70 mm ، S=16 mm

دسته بندی ها ,