36101383 - 026

اسپری آنتی اسموک و رفع بوی سیگار

اسپری آنتی اسموک و رفع بوی سیگار

اسپری آنتی اسموک و رفع بوی سیگار خودرو برطرف کننده بوی سیگار با ایجاد رایحه ای مطبوع

اسپری آنتی اسموک و رفع بوی سیگار از برند Quick Clean می باشد. این اسپری خوشبوکننده با رایحه ای مطبوع در حجم 500 میلی لیتر ارائه می گردد. این خوشبو کننده با رایحه ای خوشایند بوی بد ناشی از سیگار را خنثی می نماید برای کسب نتیجه بهتر روی سطوح پارچه ای اسپری گردد