36101383 - 026

اسپری آنتی باکتریال سیستم کولر Odor Bact Out

اسپری آنتی باکتریال سیستم کولر Odor Bact Out

اسپری آنتی باکتریال سیستم کولر Odor Bact Out در حجم 150 میلی لیتر

اسپری آنتی باکتریال سیستم کولر خودرو از کمپانی Mafra ایتالیا می باشد. این اسپری آنتی باکتریال سیستم تهویه مفرا با نام تجاری Odor bact out با حجم 150 میلی لیتر از بین برنده بوی نامطبوع سیستم کولر و باكترى هاى جمع شده داخل خودرو می باشد. این محصول مناسب برای محیطهای دارای کودک و تماس با حیوانات خانگی می باشد.

با رسيدن تغيير فصل امكان رشد ويروس و باكترى در محيط نمناک مانند سيستم كولر وجود دارد كه اغلب بوى نامطبوعى را ايجاد مى نمايد، اين محصول از بين برنده بوى نامطبوع حاصل از رشد باكترى در مسير و فيلتر سيستم تهويه خودرو مى باشد كه به از بين بردن بوى حاصل از استعمال سيگار نيز بسيار کمک ميکند.

برای استفاده از اسپری آنتی باکتریال سیستم تهویه، اتومبیل را روشن کرده و سیستم تهویه را روشن کنید در مرحله ی بعد ضامن اسپری سیستم کولر خودرو را کشیده و اسپری را روی کف خودرو در قسمت جلو قرار دهید به گونه ای که سمت پاشش مواد به طرف دریچه های کولر باشد و تمام دربهای اتومبیل را ببندید. پس از خروج تمام محتویات از داخل اسپری آنتی باکتریال کولر، دربهای خودرو را باز کنید تا هوای نامطبوع خارج شده از سیستم تهویه از کابین خودرو خارج گردد.