36101383 - 026

اسپری خوشبو کننده رایحه گل

اسپری خوشبو کننده رایحه گل

اسپری خوشبو کننده خودرو با رایحه گل

اسپری خوشبو کننده خودرو از کمپانی MAFRA ایتالیا می باشد. اسپری خوشبوکننده مفرا با رایحه گل با نام تجاری Autoflor Fresh Flowers و در حجم 75 میلی لیتر ارایه می شود. این خوشبو کننده عاری از ترکیبات بنزن و مضر برای انسان میباشد و با رایحه ملایمی عدم ایجاد سردرد در محیط بسته می نماید.