36101383 - 026

انبردست سایز 180 میلیمتر

انبردست سایز 180 میلیمتر

انبردست سایز 180 میلیمتر

انبردست سایز 180 میلیمتر ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. طول این انبردست 180 میلیمتر بوده و وزن آن 275 گرم می باشد. با توجه به عكس دوم اطلاعات ابعادی این انبردست Beta ایتالیا به شرح زیر می باشد: L=180 mm , L1=41 mm , A=28 mm , A1=7.1 mm , S=11 mm

دسته بندی ها ,