36101383 - 026

انبرقفلی سایز 190 میلیمتر

انبرقفلی سایز 190 میلیمتر

انبرقفلی سایز 190 میلیمتر

انبرقفلی سایز 190 میلیمتر ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. طول این انبرقفلی 190 میلیمتر بوده و وزن آن 360 گرم می باشد. با توجه به عكس دوم اطلاعات ابعادی این انبر قفلی Beta ایتالیا به شرح زیر می باشد: L=190 mm  , A=60 mm , A1=36 mm , S=9 mm

دسته بندی ها ,