36101383 - 026

بطری فوم ساز ورک استاف

بطری فوم ساز ورک استاف

بطری فوم ساز حجم 150 میلی لیتر برند ورک استاف

بطرى فوم ساز توليد شده توسط برند ورک استاف يكى از محصولات جديد براى تبديل مواد شوينده به كف مى باشد و در ديتيلينگ خودرو مورد استفاده قرار مى گيرد. فوم ساز ورک استاف در حجم ١٥٠ ميلى ليتر ارايه مى شود و با توجه به تبديل مايع شوينده به كف باعث كاهش ميزان مصرف مواد و فعال شدن و بالا بردن قدرت تميز كنندگى مى شود.

براى رسيدن به تميزى بيشتر استفاده از برس هاى ديتيلينگ و كف حاصل از اين محصول توصيه مى شود و همچنين براى نقاطى كه حساس به آب مى باشند مانند صفرشويى سقف خودرو و يا صندلى و قطعات چرمى، استفاده از مواد شوينده تبديل شده به فوم توصيه مى شود.