36101383 - 026

بطری فوم ساز 150 میلی لیتر

بطری فوم ساز 150 میلی لیتر

بطری فوم ساز 150 میلی لیتر برند کوییک کلین

بطری فوم ساز کوییک کلین برای تبدیل مواد شوینده به کف می باشد. این بطری با حجم 150 میلی لیتر از ابزار مناسب دیتیلینگ خودرو و مصارف شخصی می باشد. با استفاده از بطری فوم ساز و جرمگیر ماشین pulimax رقیق شده با توجه به دستورالعمل نسبت ترکیب مواد شوینده با آب می توان از کف ایجاد شده برای صفرشویی داخل خودرو استفاده کرد. همچنین استفاده از برس دیتیلینگ ورک استاف با توجه به شستشوی داخل یا خارج خودرو و انتخاب فرچه ی صفرشویی مناسب نتیجه ی بهتری از نظافت را به ارمغان می آورد.