36101383 - 026

تركمتر جغجغه ای 1/2 اینچ 40 تا 200 نیوتن متر

تركمتر جغجغه ای 1/2 اینچ 40 تا 200 نیوتن متر

تركمتر جغجغه ایی بتا ایتالیا سایز 1/2 اینچ رنج 40 الی 200 نیوتن متر

آچار ترکمتر 1/2 اینچ، رنج 40 الی 200 نیوتن متر ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. ظرفیت این تركمتر جغجغه ای 40 الی 200 نیوتن متر یا 4 الی 20 كیلوگرم بوده و دقت گشتاور آن 4+ و 4- درصد است.
طول این آچار تركمتر تقه ای Beta ایتالیا،  44 سانتی متر بوده و وزن آن 920 گرم می باشد. همچنین یك كاور از جنس پلاستیك فشرده، از دسته آن در مقابل ضربه محافظت میكند. با توجه به عكس دوم A=43mm و D=40mm می باشد.