36101383 - 026

تركمتر جغجغه ای 3/4 اینچ 80 تا 400 نیوتن متر

تركمتر جغجغه ای 3/4 اینچ 80 تا 400 نیوتن متر

تركمتر جغجغه ای 3/4 اینچ 80 تا 400 نیوتن متر

آچار ترکمتر 3/4 اینچ، رنج 80 الی 400 نیوتن متر ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. ظرفیت این تركمتر جغجغه ای 80 الی 400 نیوتن متر یا 8 الی 40 كیلوگرم بوده و دقت گشتاور آن 3+ و 3- درصد است.
طول این آچار تركمتر تقه ای Beta ایتالیا، 687 میلیمتر بوده و وزن آن 2090 گرم می باشد. همچنین یك كاور از جنس پلاستیك فشرده، از دسته آن در مقابل ضربه محافظت میكند. با توجه به عكس دوم A=50mm و D=50mm می باشد.