36101383 - 026

ترکمتر شاخصی یا ترکمتر پیچگوشتی بتا ایتالیا

ترکمتر شاخصی یا ترکمتر پیچگوشتی بتا ایتالیا

ترکمتر شاخصی یا ترکمتر پیچگوشتی بتا ایتالیا

آچار ترکمتر 1/4 اینچ، رنج 4 الی 20 نیوتن متر ساخت كمپانی بتا ایتالیا می باشد. ظرفیت این تركمتر جغجغه ای 4 الی 20 نیوتن متر یا 40 الی 200 كیلوگرم بوده و دقت گشتاور آن 4+ و 4- درصد است.
این آچار تركمتر تقه ای Beta ایتالیا، از نوع دسته كوتاه بوده و طول آن 22 سانتی متر و وزن آن 400 گرم می باشد. همچنین یك كاور از جنس پلاستیك فشرده، از دسته آن در مقابل ضربه محافظت میكند. با توجه به عكس دوم A=25mm و D=28mm می باشد.