36101383 - 026

تمیز و براق کننده و محافظ بدنه خودرو Quick Detailer

تمیز و براق کننده و محافظ بدنه خودرو Quick Detailer

تمیز و براق کننده و محافظ بدنه خودرو Quick Detailer در حجم 500 میلی لیتر

تمیزکننده براق کننده و محافظ بدنه خودرو از برند Quick Clean می باشد. این دیتیلینگ سریع بدنه با حجم 500 میلی لیتر و با نام تجاری Quick Detailer ارائه می گردد. این محصول مناسب برای تمیز کردن و افرایش براقیت و محافظت برای بدنه ی خودرو در مدت زمان کوتاه می باشد.