36101383 - 026

تمیز کننده سیستم کاتالیزور Quick Clean

تمیز کننده سیستم کاتالیزور Quick Clean

مکمل تمیز کننده سیستم کاتالیزور و سنسور اکسیژن خودرو Oxygen sensor & Catalytic Converter Cleaner در حجم 300 میلی لیتر

مکمل تمیز کننده سیستم کاتالیزور و سنسور اکسیژن از برند Quick Clean با فرمول آلمانی می باشد. این محصول کوییک کلین با نام تجاری Oxygen sensor & Catalytic Converter Cleaner در حجم 300 میلی لیتر مناسب برای افزودن به 50 الی 60 لیتر بنزین ارایه می شود. کاتالیزور شوی کوییک کلین با قدرت مناسب سیستم سنسور اکسیژن و کاتالیز کانورتور را تمیز نموده و باعث کاهش گازهای خروجی خودرو می شود.