36101383 - 026

تینر استاندارد خودرو 075.00205

تینر استاندارد خودرو 075.00205

تینر استاندارد خودرو برند پالینال مدل MULTICRYL STANDARD در حجم 5 لیتر یک محصول پر مصرف در مجموعه محصولات پالینال می باشد. این تینر برای محصولاتی همچون اکریل پلی یورتان دوجزئی، کیلر رنگ و پایه رنگهای مات، و رنگ های روشن مورد استفاده قرار می گیرد. این تینر برای آستر های wet-on-wet و آسترهای پر کن هم قابل استفاده می باشد.