36101383 - 026

جارو صنعتی خودرویی 1200RH

جارو صنعتی خودرویی 1200RH

جارو صنعتی سرنشین دار باطری / بنزینی / دیزلی / LPG مدل B/P/D 1200 RH بسیار مناسب برای استفاده در محیطهایی مانند پارکینگهای عمومی، انبار های صنعتی و محیطهای  خارجی صنعتی با قدرت زیاد و کارایی بالا طراحی شده است.

مدل باطری دار با زمان کارکرد 5 ساعت با یکبار شارژ باطری و مدلهایی با نیروی محرکه بنزین، دیزل و گاز تا 10 ساعت کارکرد مفید نشان دهنده قدرت این دستگاه برای کار در محیطهای داخلی و خارجی و در صنایع و موارد متفاوت می باشد.

موارد انتخابی مانند سقف ایمنی، افزودن برسهای کناری جلو و چراغ هشدار از مزایای این دستگاه می باشد.