36101383 - 026

جارو صنعتی خودرویی 1500RH

جارو صنعتی خودرویی 1500RH

جارو صنعتی سرنشین دار باطری/بنزینی/دیزلی مدل P/D 1500RH پاسخگوی مناسب به کارهای متداول و در حجم بالا می باشد.

توانایی این مدل در کارهای سخت و شرایط صنعتی و طول عمر بالای آن حاصل از موتور قوی، تنوع در راندن، فیلترهایی با ماندگاری وسعت بالا برای استفاده در همه موارد می باشد.

این قدرتمندی در کنار راهبری آسان و قابلیت انتخاب امکانات اضافه به همراه نشیمنگاه راحت و عدم ایجاد خستگی برای کاربر ارائه می شود.