36101383 - 026

جارو صنعتی خودرویی B800 R

جارو صنعتی خودرویی B800 R

جارو صنعتی سرنشین دار مدل B800 R پاسخی مناسب برای نیازهای صنعتی در مساحتهای بالا می باشد.این Sweepmaster با عملکرد جارویی عالی خود تا 5340 متر مربع در ساعت یا 6660 متر مربع در ساعت به طور موثر مناطق کوچک تا متوسط ​​را تمیز می کند – اقتصادی و بدون چرخاندن گرد و غبار.