36101383 - 026

جرم گیر بدنه و رینگ P-RAY

جرم گیر بدنه و رینگ P-RAY

جرم گیر بدنه و رینگ خودرو P-RAY از برند لابوکاسمتیکا در حجم 500 میلی لیتر

جرم گیر بدنه و رینگ خودرو از برند Mafra و لاین دیتیلینگ حرفه ای Labocosmetica می باشد. این محصول مفرا با نام تجاری P-RAY در حجم 500 میلی لیتر ارایه میشود. تاثیر این ماده بر روی اکسیدهای فلزی محیطی و آلودگیها به گونه ای است که رنگ بنفشی تولید کرده و از بین برنده قوی آلاینده های بدنه و رینگ خودرو می باشد.

این محصول بعنوان تصفیه کننده بدنه، رینگها و پنجره خودرو از ترکیبات فلزی و اکسیدهای ناشی از محیط شهری، صنعتی و حمل و نقل می باشد. جرم گیر P-RAY به بدنه و قطعات پلاستیکی آسیب نمیرساند و تداخلی با پوشش های قبلی مانند سرامیک نخواهد داشت. با حل کردن ذرات فلزی محیطی و تغییر رنگ آنها، با فشار آب یا نیروی فیزیکی کم پاک شده و بدنه را آماده اجرای پوشش در مراحل بعد می نماید.

روش مصرف: برای تمیز کردن رینگ با آلودگی زیاد بصورت خالص روی سطح اسپری گردد و برای سطوحی با آلودگی کمتر به نسبت یک به یک تا یک به سه با آب ترکیب گردد. بعد از گذشت زمانی بین 5 تا 10 دقیقه مایعی به رنگ آبی مایل به بنفش ایجاد میگردد که نباید اجازه داد این مایع روی سطح خشک گردد و باید با آب به خوبی تمیز گردد در صورت نیاز میتوان این مراحل را مجددا انجام داد. در صورت وجود جرمهای خیلی سخت میتوان از خمیر کلی استفاده کرد.