36101383 - 026

جعبه بكس آلنی 1/2 اينچ شش گوش 10 پارچه

جعبه بكس آلنی 1/2 اينچ شش گوش 10 پارچه

جعبه بکس آلنی شش گوش فشار قوی سایز 1/2 اینچ شامل 10 پارچه

جعبه بكس سايز 1/2 اينچ آلنی شش گوش ساخت كمپاني بتا ايتاليا مي باشد. اين ست بكس فشار قوی داراي 10 پارچه بكس كوتاه شش گوش در سايزهاي 4 ميليمتر الي 8 ميلي متر و سايز 10 ميليمتر، 12 ميليمتر، 14 ميليمتر، 17 ميليمتر و 19 ميليمتر مي باشد.

 

کد محصول: 009200443