36101383 - 026

جعبه بكس سایز 3/4 اینچ 17 پارچه

جعبه بكس سایز 3/4 اینچ 17 پارچه

جعبه بكس سایز 3/4 اینچ شامل 17 پارچه

جعبه بكس سايز 3/4 اينچ شش گوش ساخت كمپاني Beta ايتاليا مي باشد. اين ست بكس بتا شامل 17 پارچه مي باشد. ست 12 پارچه ی بكس كوتاه در سایزهای 22 میلیمتر، 24 میلیمتر، 27 میلیمتر، 30 میلیمتر، 32 میلیمتر، 34 میلیمتر، 36 میلیمتر، 38 میلیمتر، 41 میلیمتر، 46 میلیمتر، 50 میلیمتر و 55 میلیمتر می باشد. همچنین آچار جغجغه ی بلند به طول 500 میلیمتر، كشویی به طول 455 میلیمتر، كمكی كوتاه به طول 100 میلیمتر، كمكی بلند به طول 200 میلیمتر و لقلقه دیگر ابزارات موجود در جعبه بكس 3/4 اینچ 17 پارچه Beta ایتالیا می باشند

 

کد محصول: 009282017