36101383 - 026

جعبه بكس سایز 3/8 اینچ 21 پارچه

جعبه بكس سایز 3/8 اینچ 21 پارچه

جعبه بكس سایز 3/8 اینچ شامل 21 پارچه

جعبه بكس سايز 3/8 اينچ شش گوش ساخت كمپاني Beta ايتاليا مي باشد. اين ست بكس بتا شامل 21 پارچه مي باشد. ست 16 پارچه ای بكس كوتاه در سایزهای 6 میلیمترالی 19 میلیمتر، سایز 21 میلیمتر و سایز 22 میلیمتر می باشد. همچنین كشویی، كمكی كوتاه، كمكی بلند، لقلقه و آچار جغجغه دیگر ابزارات موجود در این جعبه بكس می باشند.

 

کد محصول: 009100936