36101383 - 026

جعبه بکس ستاره ای فشار قوی 1/2 اينچ 9 پارچه

جعبه بکس ستاره ای فشار قوی 1/2 اينچ 9 پارچه

جعبه بکس ستاره ای فشار قوی 1/2 اینچ شامل 9 پارچه

جعبه بكس ستاره ای سايز 1/2 اينچ ساخت كمپاني بتا ايتاليا مي باشد. اين ست بكس تورکس فشار قوی داراي 9 پارچه بكس كوتاه ستاره در سايزهاي T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 و وزن این جعبه تورکس بکسی ایتالیایی 1340 گرم می باشد.

 

کد محصول: 009200546