36101383 - 026

جعبه بکس 1 اینچ 13 پارچه

جعبه بکس 1 اینچ 13 پارچه

جعبه بکس 1 اینچ بتا ایتالیا شامل 13 پارچه

جعبه بکس 1 اینچ 13 پارچه, ساخت کمپانی بتا ایتالیا می باشد. این جعبه بکس سنگین شامل 8 عدد بکس شش پر در سایزهای 46 میلیمتر 50 میلیمتر، 55 میلیمتر، 60 میلیمتر، 65 میلیمتر، 70 میلیمتر، 75 میلیمتر و 80 میلیمتر به همراه آچار بکس 72 پره، کشویی به طول 55 سانتی متر، کمکی به طول 20 سانتی متر، کمکی به طول 40 سانتی متر، میله دیلم به طول 55 سانتی متر، کمکی به طول 20 سانتی متر، کشویی به طول 55 سانتی متر و رابط تبدیل 1 اینچ به 3/4 اینچ می باشد. اقلام فوق همگی در یک جعبه ابزار فلزی به ابعاد 120*290*560 میلیمتر و وزن کلی 29 کیلوگرم, این ست بکس سنگین ایتالیایی را تشکیل داده اند.