36101383 - 026

جعبه بکس 1/2 اینچ 25 پارچه

جعبه بکس 1/2 اینچ 25 پارچه

جعبه بکس سایز 1/2 اینچ شامل 25 پارچه

جعبه بکس سایز 1/2 اینچ از کمپانی Beta ایتالیا می باشد. این جعبه بکس بتا شامل 25 پارچه بکس شش پره و اقلام مورد نیاز تعمیرات می باشد. بکس های موجود در این جعبه بکس شش پره از سایز 8 الی 24 میلیمتر، سایز 27 میلیمتر، سایز 30 میلیمتر و سایز 32 میلیمتر می باشد. این ست بکس سایز 1/2 اینچ همچنین شامل کمک کوتاه ، لقلقه و کمک بلند بهمراه کشویی می باشد. سایز کمک کوتاه و کمک بلند موجود در این ست بکس 125 میلیمتر و 250 میلیمتر می باشد. در این ست بکس، آچار جغجغه 72 خار برای تعمیرات خودرویی و صنعتی موجود است.