36101383 - 026

خمیر کلی زبر ورک استاف

خمیر کلی زبر ورک استاف

خمیر کلی زبر 100 گرمی ورک استاف

خمیر کلی زبر از کمپانی Work Stuff لهستان به وزن 100 گرم مدل SPOT برای از بین بردن ذرات روی بدنه خودرو یا زبری زبر می باشد. كلى كردن بدنه خودرو امروزه يک سرويس مستقل در ديتيلينگ معرفى مي شود كه براى زير سازى و حتى بصورت مستقل مورد استفاده قرار می گیرد. اين کلی ورک استاف كه بصورت خمير انعطاف پذيرى بوده بسته به ميزان آلودگى روى بدنه قابل استفاده به دفعات ميباشد. براى بهتر نتيجه گرفتن از كلى استفاده از اسپرى هاى روان كننده مانند Fast Cleaner و يا Glass cleaner توصيه ميشود. اين محصولات باعث تميزی بیشتر بدنه شده و باعث روان شدن حركت كلى روى بدنه ميشود.