36101383 - 026

خمیر کلی متوسط ورک استاف

خمیر کلی متوسط ورک استاف

خمیر کلی متوسط 100 گرمی ورک استاف

خمیر کلی متوسط از کمپانی Work Stuff لهستان به وزن 100 گرم برای از بین بردن ذرات روی بدنه خودرو با زبری متوسط می باشد. كلى بار يا خمير كلى يكى از ضرورى ترين اقلام ديتيلينگ خودرو است، حتى در برخى موارد كلى كردن بدنه يک سرويس مجزا در ديتيلينگ مى باشد. اين محصول كه بصورت خمير نرم انعطاف پذيرى بوده كمى زبر بوده و قابليت برداشتن ذرات ريز روى بدنه كه حاصل آلودگيهاى محيطى است را دارد.

اين محصول داراى زبرى متوسط بوده و استفاده از آن به همراه مايع روان كننده مانند اسپرى Fast Clraner و يا Glass cleaner توصيه مى شود. اين محصولات هم قابليت تميز كردن دارند و هم حركت كلى روى بدنه راحت تر انجام ميشود.