36101383 - 026

خوشبو کننده آویز رایحه Berry

خوشبو کننده آویز رایحه Berry

خوشبو کننده آویز خودرو با رایحه Berry

خوشبو کننده آویز خودرو با برند Quick Clean با حجم 10 میلی لیتر می باشد. این خوشبوکننده با نام تجاری Color Mix Berry ارایه می شود. این خوشبو کننده از طریق چوب مخصوص به طور یکنواخت در فضای خودرو پخش می شود.