36101383 - 026

خوشبو کننده آویز رایحه Bubblegum

خوشبو کننده آویز رایحه Bubblegum

خوشبو کننده آویز خودرو با رایحه Bubblegum

خوشبو کننده آویز خودرو با برند Quick Clean با حجم 10 میلی لیتر می باشد. این خوشبوکننده با نام تجاری Color Mix Bubblegum ارایه می شود. این خوشبو کننده از طریق چوب مخصوص بطور یکنواخت در فضای خودرو پخش می شود.