36101383 - 026

خوشبو کننده آویز رایحه Coffee

خوشبو کننده آویز رایحه Coffee

خوشبوکننده آویز خودرو با رایحه Coffee

خوشبو کننده آویز خودرو با برند Quick Clean با حجم 10 میلی لیتر می باشد. این خوشبوکننده با نام تجاری Color Mix Coffee ارایه می شود. این خوشبو کننده از طریق چوب مخصوص به طور یکنواخت در فضای خودرو پخش می شود.