36101383 - 026

خوشبو کننده آویز رایحه Vanila

خوشبو کننده آویز رایحه Vanila

خوشبو کننده آویز خودرو با رایحه Vanila

خوشبو کننده آویز خودرو با برند Quick Clean با حجم 10 میلی لیتر می باشد. این خوشبو کننده با نام تجاری Color Mix Vanila ارایه می شود. این خوشبوکننده از طریق چوب مخصوص به طور یکنواخت در فضای خودرو پخش می شود.